הוראת מדעים בחטיבות ביניים בעזרת Scratch

צוות מוביל

חברי הפרויקט

תקציר

במסגרת הפרויקט השתתפו תלמידים בוגרי כיתה ז' בפעילות קיץ שבה למדו נושא בביולוגיה (מחזור הדם) ותכנות בסביבת Scratch. לאחר מכן התלמידים בנו פרויקטים ב-Scratch לצורך הצגת הנושא בהנחיה משותפת של המורה למדעי המחשב והמורה לביולוגיה. הפרויקטים שבנו התלמידים הצביעו על יכולתם להבין את המידע הנלמד ולייצגו באופן שונה.
מתצפיות וראיונות עלה כי התלמידים חשו שהרבה יותר נעים ויעיל ללמוד נושא תוך כדי בניית פרוייקט ממוחשב המייצג אותו. חלקם ציינו כי הרגישו כמו מדענים.
בנוסף, תלמידים אחרים אשר צפו בפרויקטים המוכנים בתחילת שנת הלימודים (כלומר, בהיותם בתחילת כיתה ח') דיווחו כי ההמחשות שסיפקו הפרויקטים הקלו על ההבנה ותרמו לבהירות החומר הנלמד.

Scratch is developed by the Lifelong Kindergarten Group at the MIT Media Lab.

ליצירת קשר