פעילויות רובוטיקה בחינוך

מדען מוביל

פרופ' מוטי בן ארי

תלמידת מחקר

פאטמה חאלאק

צוות פיתוח

ד"ר רונית בן-בסט לוי

תקציר

רובוטים (כגון אלה הבנויים מערכות LEGO Mindstorms) נמצאים בשימוש נרחב בבתי ספר בחטיבות הביניים והעליונות. אנו חוקרים עם למידה משמעותית של נושאים מדעיים קורה כתוצאה מהשתתפות בפעילויות אלו. קבלתי מענק ISF לחקור איך השתתפות בפעילויות ברובוטיקה משנה את עמדות התלמידים וכוונותיהם.