סביבות למידה: שילוב פרוטיאופדיה בהכשרת מורים ובלימודי הביוכימיה

צוות מוביל

ד"ר יעל שוורץ

פרופ' יואל זוסמן (ביולוגיה מבנית)

פרופ' חיים פרילוסקי (ביואינפורמטיקה)

תקציר

פרוטיאופדיה הנה אנציקלופדיה תלת-מימדית ודינמית של חלבונים ומוליקולות ביולוגיות אחרות הכתובה ע"י מדענים בסביבת וויקי. על מנת לשלב את הפרוטיאופדיה בהוראת נושא הביוכימיה בבית הספר התיכון, ד"ר יעל שורץ בשיתוף עם פרופ' זוסמן ופרופ' פרילוסקי מפתחים מודלים שונים לשילוב פרוטיאופדיה בתוכניות להכשרת מורים.

פרוטיאופדיה בעברית

http://www.proteopedia.org/wiki/index.php/Entry_list_%28Hebrew%29