סביבת הלימוד החוץ – כיתתית

מדען מוביל

פרופ' ניר אוריון

תקציר

המודל שפתחנו לשילוב סביבת הלימוד החוץ-כיתתית כחלק אינטגרלי של תכנית הלימודים אומצה ומופעלת ברחבי העולם.

מאמרים

  • Orion, N. (1993). A model for the development and implementation of field trips, as an integral part of the science curriculum. School Science and Mathematics, 93 (6), 325-331.
  • Orion, N. (1994). A short-term and long-term study of a science investigation in geology used by non-science high school students. Research in Science & Technological Education, 12 (2), 203-223.
  • Orion, N. and Hofstein, A. (1994). Factors that influence learning during a scientific field trips in a natural environment. Journal of Research inScience Teaching. 31 (10), 1097-1119.
  • Orion, N. (2003). “The outdoor as a central learning environment in the global science literacy framework: from theory to practice”. In Mayer, V. (Ed.), Implementing global science literacy (pp.33-66). Ohio State University.
  • Yunker, M., Orion, N. and Lernau, H. (2011). "Merging playfulness with the formal science curriculum in an outdoor learning environment." Children, Youth and Environments 21(2): 271-293. http://www.colorado.edu/journals/cye

חומרים (בעברית)

אתר הפרויקט