הכיתה הוירטואלית בכימיה

צוות מוביל

ד"ר יעל שוורץ

ד"ר אבי גולן, מכון דוידסון

תלמידת מחקר

רחל אידלמן, דוקטורנטית

צוות פיתוח

רחל אידלמן

רות שטנגר

תקציר

הכיתה הוירטואלית בכימיה, הנה פרויקט משותף של מכון דוידסון לחינוך מדעי והמחלקה להוראת המדעים . כיתה ארצית זו תיתן מענה לתלמידים שבבית ספרם או בישובם אין מספיק תלמידים המעוניינים ללמוד כימיה. הלימודים בכיתה הארצית יימשכו שלוש שנים ובסופם יגשו התלמידים לבחינת הבגרות. השנה היא שנת פיתוח. פיתוח חומרי הלמידה מבוסס על העקרונות הבאים: דיאגנוסטיקה והערכה מעצבת, מענה לסגנונות למידה מגוונים, הכוונה ללמידה עצמאית , עידוד למידת עמיתים. הפעלת התוכנית תלווה במחקר.