הנפשה של תכניות מחשב

מדען מוביל

פרופ' מוטי בן ארי

Erkki Sutinen, PhD (University of Eastern Finland)

תלמידי מחקר

ד"ר רונית בן-בסט לוי

Niko Myller, PhD

Andres Moreno, PhD

תקציר

מערכת Jeliot להנפשה של תכניות מחשב פותחה בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת Joensuu בפינלנד. הנחתי מחקר נרחב על השימוש ב- Jeliot. שתי תוצאות (ראה סקירה רחבה במאמר למטה): (א) הלמידה השתפרה כי ההנפשה סיפקה אוצר מילים טוב יותר לדיון על תכניות, (ב) למורים מסוימים תגובה דיסוננטית לכלי כתוצאה מההרגשה שאין להם שליטה על התנהגות הכלי וכתוצאה מההרגשה של איבוד המרכזיות בכיתה.

מאמרים

אתר הפרויקט

 

http://www.cs.joensuu.fi/jeliot/