הנפשה של תכניות מחשב

צוות מוביל

חברי הפרויקט

תקציר

מערכת Jeliot להנפשה של תכניות מחשב פותחה בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת Joensuu בפינלנד. הנחתי מחקר נרחב על השימוש ב- Jeliot. שתי תוצאות (ראה סקירה רחבה במאמר למטה): (א) הלמידה השתפרה כי ההנפשה סיפקה אוצר מילים טוב יותר לדיון על תכניות, (ב) למורים מסוימים תגובה דיסוננטית לכלי כתוצאה מההרגשה שאין להם שליטה על התנהגות הכלי וכתוצאה מההרגשה של איבוד המרכזיות בכיתה.

לקריאה נוספת:

אתר הפרויקט

 

http://www.cs.joensuu.fi/jeliot/