למידה מטעויות

מדען / עמית

פרופ' עידית ירושלמי, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

ד"ר אסתר בגנו, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

ד"ר ראפע ספדי, המכללה האקדמית לחינוך בישראל, חיפה

צוות הפיתוח בעבר

אסתר מגן, מסטרנית

קורינה פולינגר, מסטרנטית

זהורית קפאח, מסטרנטית

ד"ר מנשה פיוטרקובסקי

תלמידי מחקר

סאוסאן עילבוני, דוקטורנטית

תקציר

פרוייקט זה החל במחקרי פעולה בכיתות של מורות תיכון מנוסות שפיתחו וחקרו בכיתותיהן פעילויות לקידום למידה רפלקטיבית בהקשר של פתרון בעיות בפיסיקה. בפרוייקט המשך זוהו עקרונות עיצוב לפעילות מתוקשבת המדריכה תלמידים באבחון פתרונות שגויים (מעשי ידי המורה) באמצעות הנחיות ומשוב מכווני עקרונות. מחקר העיצוב התבצע בהקשר של פעילויות מתוקשבות באלקטרומגנטיות, ונערך בתיכונים דוברי עברית בישראל. במתכונת זו נבנו פעילויות המתאימים לתה"ל בתיכון בישראל באלקטרומגנטיות. במחקר נוסף נבחנת ההשפעה של משימות אבחון פתרונות שגויים, ביחס למשימות פתרון בעיות, על פרקטיקת העבודה של תלמידים הבוחנים שגיאת עמית בעזרת דוגמת פתרון. מחקר זה מתקיים בהקשר של פעילויות באופטיקה גיאומטרית, ומתבצע בתיכונים בסקטור הערבי בישראל. פרוייקט נוסף התקיים בכיתות ו' בתי ספר יסודיים במגזר הערבי בישראל. הפרוייקט בוחן את ההשפעה של משימות אבחון פתרונות שגויים, ביחס למשימות פתרון בעיות, על מימוש תהליכי ארגון ידע בדיון כתתי, ועל ההתפתחות בהבנתם המושגית של התלמידים. פרוייקט זה עסק במעגלי זרם.

מאמרים

  1. Safadi. R., & Yerushalmi, E., Problem Solving vs. Troubleshooting Tasks: The Case of Sixth Grade Students Studying Simple Electric Circuits" accepted for publication in International Journal of Science and Mathematics Education
  2. Yerushalmi, E., Puterkovski, M., & Bagno, E., (2012), Knowledge integration while interacting with an online troubleshooting activity, J Sci Educ Technol, doi: 10.1007/s10956-012-9406-8.
  3. Puterkovski, M., Bagno, E., & Yerushalmi, E. (2012), Meta-analysis of students' discourse in the context of online diagnostic activities in physics. In Y., Eshet, A., Caspi, S., Eden, N., Geri, Y., Yair, & Y. Kalman, (Eds). Learning in the Technological Era. Proceedings of the 7th Chais Conference for Innovation in Learning Technologies, 2012. The Open University of Israel. Raanana. In Hebrew.
  4. Yerushalmi, E., & Magen, E. (2006). Same old problem, new name? Alerting students to the nature of the problem solving process. Phys. Educ., 41, 161-167, doi:10.1088/0031-9120/41/2/007.
  5. Yerushalmi, E., & Polingher, C. (2006). Guiding students to learn from mistakes, Physics Education, Phys. Educ., 41, 532-538, doi:10.1088/0031-9120/41/6/007.
  6. Yerushalmi, E. (2005). Worksheets guiding students in self-diagnosing their own mistakes. Tehuda, 25(1), (Hebrew).
  7. Yerushalmi, E. & Magen E. (2004). Same lady, new dress? Tehuda, 24(1), (Hebrew).

חומרים (בעברית וערבית)

  1. Yerushalmi, E., & Bagno, E. Zehorit Kapach, Esther Magen (2008). Web-Based Test Preparation Modules – Newton Laws, Electrostatics, Electric Circuits, Science Teaching Department, Weizmann Institute of Science (Hebrew).
  2. Yerushalmi, E., Puterkovski, M., Polingher, C., & Bagno, E. (2011). Web-Based Troubleshooting Modules – Electrostatics, Electric Circuits, Magnetism, Science Teaching Department, Weizmann Institute of Science (Hebrew).
  3. Ailabuni, S., Safadi, R., & Yerushalmi, E., (2013). Web-Based Troubleshooting Modules – Optics, Science Teaching Department, Weizmann Institute of Science (Arabic and Hebrew).