שימוש בטקסטים דיגיטליים בנושאי כימיה ירוקה לפיתוח מיומנויות חשיבה

ראש הפרויקט

ד"ר יעל שוורץ

תלמיד מחקר

דדי מרום, סטודנט לתואר שלישי

תמצית

שילוב טקסטים דיגיטליים בהוראה ובלמידה הנו פרקטיקה מקובלת כבר כיום, וסביר שתהיה שגורה יותר בעתיד. אנו חוקרים היבטים שונים של קריאת טקסטים דיגיטליים: עקרונות עיצוב – יתרונות הטקסט הדיגיטלי על טקסט מודפס בכימיה (למשל ביכולת לכלול מודלים דינמיים, ובעידוד קריאה לא לינארית); היבטים קוגנטיביים – האם וכיצד ניתן לפתח מיומנויות חשיבה תוך כדי קריאה עצמית של תכנים?; היבטים פדגוגיים: הגברת אחריות ועצמאות עצמית של טקסטים דיגיטליים; היבטים אפקטיביים: האם הטקסטים (בעלי עקרונות עיצוב ותכנים מסוימים) מגבירים את העניין של התלמידים בלימודי הכימיה?
במחקר שנערך כעת ע"י סטודנט המחקר דדי מרום, בהנחיית ד"ר יעל שורץ, מפותחת יחידה בנושאי כימיה ירוקה, החושפת בפני התלמידים היבטים סוציו-חברתיים וסביבתיים של מושגים הנלמדים בכימיה במסגרת היחידה הרביעית בכימיה ונבחנת התפתחות של מיומנויות חשיבה: ייצוג כימי, השוואה, טיעון והעברה.