פיתוח אוריינות מדעית על ידי קריאה וכתיבה של טקסטים מדעיים

צוות מוביל

חברי הפרויקט

תקציר

קבוצת מדעי החיים פיתחה בעבר רעיון ללמד ביולוגיה באמצעות מאמרי מחקר המעובדים לרמת ההבנה של תלמידי ביולוגיה בתיכון (מאמר מחקרי מעובד, או APL באנגלית). חברי הקבוצה הראו שהשימוש במאמרי מחקר מעובדים במהלך הוראה ולמידה של ביולוגיה יעיל יותר מבשימוש בטקסטים מדעיים אחרים בפיתוח אוריינות מדעית בקרב הלומדים ביולוגיה בתיכון. מאמרי מחקר מעובדים שולבו בתוכניות חינוכיות ומחקרים בארץ (למשל, הנושא המחקרי במסגרת תוכנית הלימודים בביולוגיה לחטיבה העליונה) ובארצות שונות בעולם. בימים אלו חברי הקבוצה מנסים לבחון את ההשערה ש מאמרי מחקר מעובדים יכולים לשמש כמודל לכתיבה מדעית תקנית, ובוחנים את השימוש ב מאמרים מעובדים כדי להתגבר על קשיים בכתיבת עבודת הביוחקר. חברי הקבוצה מעבדים גם מאמרי מחקר לרמת ההבנה של תלמידים בחטיבת הביניים ובוחנים את ההיתכנות של לימוד באמצעות מאמרי מחקר מעובדים בחטיבת הביניים. בנוסף, חברי הקבוצה בוחנים את המרכיבים הלשוניים הייחודיים של מאמרי מחקר מעובדים, בהשוואה למאמרי מחקר מדעיים ולמאמרים פופולריים, בכדי לפתח דרכים חדשניות להוראה ולמידה השמות דגש על הסוגה המדעית כאמצעי לפתוח הבנה של טבעו של המדע באמצעות מאמרי מחקר מעובדים.

לקריאה נוספת:

קישורים למאמרים מעובדים