ניתוח בחינות בגרות מוט"ב

ראש הפרויקט:

ד"ר יעל שורץ

צוות מחקר:

נוכחי:

דדי מרום

נטע אברהם גרין

רחל אידלמן

תחריר שהרבני

מרוות שאנין

2012:

ד"ר ימית שרעבי נאור

ד"ר רות בן צבי

אמיל אידין

תמצית:

הערכת אוריינות מדעית הנה משימה מורכבת. ניתוח בחינות הבגרות משמש מכשיר שימושי ומהימן להערכת התחומים הבאים:

  • קשיים בהבנת רעיונות מדעיים, תפישות שגויות, בעיות בארגון ידע
  • בעיות ביישום מיומנויות בדרגות קושי שונות

לימודי מוט"ב הינם בעלי בסיס מדעי רב-תחומי ומצריכים התמודדות עם מושגים מתחומים מדעיים שונים (בעיקר מדעי החומר ומדעי החיים), התמודדות עם כתבות מדעיות ולעתים חשיבה מופשטת. בעשור האחרון מספר התלמידים הנבחנים במוט"ב הלך ועלה והחשיבות של לימוד מעמיק של טעויות אופייניות של תלמידים שמופיעות בבחינות הבגרות גבוה במיוחד. ניתוח בחינות הבגרות במוט"ב נערך ברציפות החל מ-2010 בהובלת ד"ר יעל שורץ.