שינוי מקצועי של מורים

מדען מוביל

פרופ' ניר אוריון

תקציר

החל משנת 2003 אנו מנחים ומלווים מורי יסודי בתהליך יישום תכנית הלימודים "חושבים מדע – מבינים סביבה". הוראת התכנית דורשת מהמורים שינוי עמוק של גישות ואסטרטגיות הוראה. מאחר ומדובר בשינוי עמוק מתבצע פרויקט זה רק בבתי ספר המוכנים להתחייב לתהליך ארוך טווח של 5 שנים. הנחיית המורים מתבצעת בתוך בית הספר ואנו מלווים את המורים בכיתותיהם. בשנים הראשונות במשך יום בשבוע ובהמשך יורדת תדירות המפגשים. פרויקט זה מלווה באופן שיטתי במחקר.