חקר הידע המקצועי של מורים לביולוגיה

צוות מוביל

חברי הפרויקט

  • ד"ר רונית רוזנשיין

תקציר

קבוצת מדעי החיים אפיינה את ידע התוכן הפדגוגי (PCK) של מורים לביולוגיה ואת האפשרות שידע זה מתרחב במהלך השתתפותם של המורים בתוכנית רוטשילד – ויצמן למצויינות בהוראת המדעים. שימורם של חלקים ניכרים של ידע התוכן הפדגוגי שהתרחב לאחר שנה מתום התוכנית מרמז שהתוכנית סיפקה כלים מעצימים להרחבת ידע התוכן הפדגוגי. חבר הקבוצה מצאו שידע התוכן (CK) של מורים לביולוגיה שונה באופן מהותי מהידע תוכן הפדגוגי שלהם.כלומר יש צורך מתמיד לחזק את הקשרים בין ידע תוכן לידע תוכנן פדגוגי של מורים לביולוגיה, ולא ניתן להניח שעליה בידע תוכן תוביל באופן אוטומטי לשיפור בידע תוכן פדגוגי של מורים לביולוגיה. ניתוח דומה שנערך בקרב מורים שהשתתפו במסלולים אחרים של תוכנית רוטשילד-ויצמן גילה שבדומה למורים לביולוגיה, מרבית המורים לכימיה ופיזיקה אינם משלבים ידע תוכן חדש שהם רוכשים במסגרת התוכנית בפרקטיקה שלהם, בעוד שהמורים למתמטיקה כן משלבים ידע תוכן עם ידע תוכן פדגוגי. כלומר, למרות שמורים למתמטיקה אינם מלמדים תכנים מתמטיים סבוכים בכיתתם, הידע תוכן פדגוגי שלהם התרחב בצורה משמעותית כאשר למדו תכנים מתמטיים ברמת גבוהה. קבוצת מדעי החיים חוקרת עתה את היחסים הסבוכים בין ידע תוכן לידע תוכן פדגוגי בקרב מורים לביולוגיה ומורים למתמטיקה.

לקריאה נוספת:

  • Rozenszajn, R., and Yarden, A. Expansion of biology teachers' pedagogical content knowledge (PCK) during a long-term professional development program, Res. in Sci. Educ. (First published online: August 23, 2013).
  • Rozenszajn, R., and Yarden, A. (2011). Conceptualization of in-service biology teachers' pedagogical content knowledge (PCK) during a long term professional development program. In A. Yarden, & G.S. Carvalho (Eds.), Authenticity in Biology Education: Benefits and Challenges, A selection of papers presented at the 8th Conference of European Researchers in Didactics of Biology, Braga, Portugal, pp. 79-90.
  • Rozenszajn, R., and Yarden, A. (2013). Characterizing the tacit relationships between biology teachers' content knowledge (CK) and pedagogical content knowledge (PCK). In D. Krueger, & M. Ekborg (Eds.), A selection of papers presented at the 9th Conference of European Researchers in Didactics of Biology, Berlin, Germany, Accepted for publication.