התפקיד של פרספקטיבה אוניברסיטאית בצמיחת ידע מתמטי להוראה בבית הספר היסודי

צוות מוביל

פרופ' אברהם הרכבי

ד"ר רוני קרסנטי

ד"ר ג'ייסון קופר

תקציר

מחקר זה בדק את התרומה של הפרספקטיבה האוניברסיטאית (ידע של מתמטיקה מתקדמת, פרקטיקות מתמטיות ממוסדות והרגלי חשיבה) על הידע המתמטי להוראה. המחקר התחקה אחר סדרה ייחודית של השתלמויות מורים אשר עוצבו על ידי פרופסור למתמטיקה באוניברסיטה מובילה בישראל ובהן מלמדים תלמידי מחקר במתמטיקה.

מאמרים

  • Cooper, J., & Karsenty, R. (2016). Can teachers and mathematicians communicate productively? The case of division with remainder. Journal of Mathematics Teacher Education, 1-25. (DOI 10.1007/s10857-016-9358-7).
  • Cooper, J., & Arcavi, A. (2013). "Mathematicians and elementary school mathematics teachers – meetings and bridges". In Y. Li, & J. N. Moschkovich (Eds.), Proficiency and beliefs in learning and teaching mathematics – Learning from Alan Schoenfeld and G?nter T?rner (pp. 179-200). Rotterdam: Sense Publishers.
  • Cooper, J., & Touitou, I. "Teachers' beliefs about knowledge for teaching – an indirect approach". Paper accepted for presentation and publication at CERME 8 (Eighth Congress of European Research in Mathematics Education).
  • Cooper, J. 2011. "Mathematicians teaching elementary school teachers – A case study". SEMT '11 (pp. 118-125). Prague: Charles University, Faculty of Education. Paper presented and published at International Symposium for Elementary Mathematics Teaching.