מרכז מורים ארצי למדע ולטכנולוגיה בחטיבת הביניים

באוקטובר 2001 יצא לדרך מרכז המורים הארצי למדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים. המרכז פועל תחת אחריות אקדמית של המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע ובשיתוף פעולה הדוק ובתיאום עם המפמ"ר ועם האגף לתכניות לימודים. הוקמה ומופעלת ועדת היגוי הכוללת ייצוג מתאים של הפיקוח, המלמי"ם השונים, גופי הפיתוח של חומרי למידה/הוראה בתחום והמכללות להכשרת מורים. ראש המרכז הארצי היא ד"ר יעל שוורץ והיועצת האקדמית היא ד"ר זהבה שרץ.

המרכז תומך ויוזם פעילויות אזוריות ונמצא בקשרי גומלין הדוקים עם מרכזי הפיסג"ה בהם מתקיימות סדנאות למו"ט בחט"ב. בנוסף, מקיים המרכז חלק מפעילויותיו: קורסים, ימי עיון ופרויקטים מיוחדים – באופן מפוצל בפריפריה, זאת מתוך שאיפה לפעול ולהשפיע גם בשדה.

השתלמויות למורים מובילים ומורי מורים שמכין ומעביר צוות המרכז משמשות לפיתוח מקצועי של מורי חט"ב, להובלת יישום תוכנית הלימודים בבתי-הספר באופן שיביא ללמידה משמעותית של מושגים ועקרונות במו"ט, לשילוב מיומנויות וכישורי חשיבה ויסייע לקידום הישגי התלמידים.

מדי שנה מקיים מרכז המורים את ימי העיון ולמידה הפרושים לאורך שנה"ל וחופשת הקיץ. בימי העיון משתתפים המפמ"ר והמפקחים המחוזיים, והם משמשים לפיקוח, למשרד החינוך ולמרכז הארצי במה המיועדת להצגת חידושי המקצוע, להעלאת דילמות לדיון ולגיבוש פתרונות ליישום בשטח.
השנה מרכז המורים לקח על עצמו פרויקט מאתגר המתמקד בתגבור של הוראה/למידה/הערכה (הל"ה) בשיתוף עם הפיקוח והמינהל למדע ולטכנולוגיה. במסגרת הפרויקט מפתח צוות המרכז שמונה ערכות הל"ה. הערכות יסיעו בתמיכה במורה בתכנון ויישום אפקטיביים של הוראת תכנים ומיומנויות המופיעים בתוכניות הלימודים, תוך הלימה למאפייני הערכה המשתקפים במבחנים הארציים והבינלאומיים.

פעילות המרכז הארצי באה לידי ביטוי גם באתר האינטרנט הדו-לשוני (בעברית ובערבית) המכונה מו"ט-נט. האתר הוקם בשנת 2003. הוא מציע מידע נגיש ופעילויות מגוונות לתמיכה בהוראה ובלמידה של המקצוע בארץ ולשיפורה. כמו כן הוא מאפשר לעדכן בזמן אמת את קהילת המורים על חידושים בתחום התכני והדידקטי ועל פעילויות שוטפות הקשורות להוראת מו"ט. האתר כולל "מרחבים אינטראקטיביים" המאפשרים לראשי פסגות ולמנהלי קורסים לנהל תת-אתרים מלווי השתלמות במחוזות ובאזורים. האתר כולל גם "מרחב" המוקדש למתן מענה ייחודי לצרכים מיידים – קצרי וארוכי טווח של הפיקוח על הוראת מו"ט בחט"ב וגורמים רלונטיים במשרד החינוך. ב-2009 בעקבות תגובות רבות והצעות לשינויים ושיפורים מהשדה עוצב האתר מחדש והותאם לו מנוע חיפוש מתקדם.

בשנת 2001 יצא לאור לראשונה כתב העת למורי מו"ט בחט"ב "קריאת ביניים".

כתב עת זה מהווה במה להצגת חידושים פדגוגיים, רעיונות, יוזמות, מחקר, דברי הגות וידע עדכני בתחומים הדיסציפלינריים. כמו כן משמש כתב העת במה להודעות על חידושים ועדכונים במערכת החינוך הנוגעים להוראת המקצוע בארץ והגברת הקשר בין הגורמים השונים העוסקים בעשייה החינוכית. בשנתיים האחרונות מופיע כתב העת בצורה מקוונת באתר מו"ט-נט.

בשנים 2004 – 2009 יזם המרכז ביחד עם הפיקוח ובשיתוף עם גורמים נוספים את המיני-אולימפיאדה ע"ש אל"מ אילן רמון. המיני-אולימפיאדה הינה פעילות המטפחת מצוינות בדרך של תחרות. במסגרתה מורי מו"ט בחט"ב מובילים פעילות של העמקה והרחבה באחד מנושאי המדע והטכנולוגיה, תוך שימוש באתר מו"ט-נט. בפעילות זו היו מעורבים כ- 700 מורים מובילים מ- 700 בתי ספר ולמעלה מ- 7000 תלמידים. תהליך הפעלת המיני-אולימפיאדה בבתי הספר כלל עבודה אינטנסיבית של המורים עם מומחים בתחום התוכן והוראת המדעים. כמו כן התבצע תהליך הבנייה של קהילת מורים המתמחה ומתעניינת בתחום הנבחר ועוסקת בתחום זה עם התלמידים.

אתר מוט-נט