המרכז הארצי למורי כימיה

המרכז הארצי למורי כימיה ממוקם אף הוא במכון ויצמן, ובמסגרתו מועסקים כמה מחברי קבוצת הכימיה. המרכז הארצי עוסק מיום הקמתו בהכשרה של גרעין מורים מובילים בקרב מורים נבחרים. ההנחה היא, שהכשרה של גרעין מובילים לכימיה יחולל שינוי בדרכי ההוראה של המקצוע בשדה.

זאת, כי מורים מובילים אלה ישמשו כסוכנים לשינוי התפיסה של "כיצד יש ללמד את המקצוע". באורח יותר מפורט, הכוונה היא לחולל במערכת החינוך את השינויים הבאים:

  • קידום הידע התכני של מורי הכימיה בישראל (Content Knowledge)
  • קידום הידע הפדגוגי של מורי הכימיה בישראל (Pedagogical Content Knowledge)
  • יצירת גרעין מנהיגותי ברמת ביה"ס וברמת המחוז והאזור (Leadership)

הפעילויות במרכז הארצי של מורי הכימיה כוללות: סדנאות ארוכות טווח למורים מנהיגים; כנס ארצי שנתי למורי הכימיה; ניתוח בחינות בגרות; עיתון מורי כימיה ואתר אינטרנט אינטראקטיבי, שכתובתו. בקבוצת הכימיה הוקם גם מרכז לקשר עם התעשייה הכימית, שמטרתו להפוך את הכימיה לרלבנטית יותר לתלמידים. המרכז מסייע לבתי-הספר בארגון סיורים במפעלים כימיים, ומספק חומרי עזר, כגון: דפי מידע על המפעלים, סרטי וידאו ודפי הפעלה. למרכז לקשר עם התעשייה הכימית יש גם אתר אינטרנט, המכיל אוסף רעיונות ואמצעים פדגוגיים.

מרכז ארצי למורי הכימיה