הוראת מתמטיקה לתלמידי תיכון מתקשים ברוח הפרויקטים ש"י ושל"ב

צוות מוביל

ד"ר רוני קרסנטי, מכון ויצמן למדע

שותפים

  • ראש פרויקט הפיתוח ש"י (1991-2004): פרופ' אברהם הרכבי
  • ראש פרויקט של"ב: מלכה ברנדר, מכון דוידסון לחינוך מדעי
  • פיתוח חומרים וייעוץ: יוני עמיר, מכון דוידסון לחינוך מדעי
  • הערכת הפיתוח המקצועי של מורי של"ב: מרים כרמלי, מכון ויצמן למדע

תקציר

המחקר של ד"ר קרסנטי בתחום הוראת המתמטיקה לתלמידים מתקשים מתבסס על פרויקט של"ב, אותו ייסדה במכון דוידסון לחינוך מדעי בשנת 2004, ובראשו עמדה עד שנת 2012. מטרת פרויקט של"ב היא לשפר את איכות הוראת המתמטיקה לאוכלוסיות תלמידים שהישגיהם בינוניים ומטה, ולאפשר למספר רב יותר של תלמידים לגשת לבחינת הבגרות במתמטיקה. לפרויקט שני רכיבים מרכזיים:

הוראה באמצעות חומרי למידה ייחודיים שפותחו עבור תלמידי תיכון מתקשים. החומרים מבוססים על תכנית ש"י (שלוש יחידות) שפיתח צוות במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן בראשותו של פרופ' אברהם הרכבי.

מודל ייחודי של הכשרה מקצועית למורים, שפותח בשל"ב וזכה להצלחה רבה ולהתעניינות בארץ ובעולם.
שני הרכיבים הללו שימשו כר נרחב למחקר על יכולותיהם של תלמידים מתקשים, על תשובות יצירתיות שהם עשויים להפגין ועל תרומתו של מודל הכשרה אישי למורים לקידום הוראה איכותית יותר לתלמידים אלה.

מאמרים

Karsenty, R. (2006). Advancing low achievers in secondary schools by using non-professional mathematics tutoring. In J. Novotná, H. Moraová, M. Krátká, & N. Stehlíková (Eds.), Proceedings of the 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 3, pp. 409-416). Prague, Czech Republic: Charles University.Karsenty, R., Arcavi, A., & Hadas, N. (2007). Exploring informal products of low achievers in mathematics. Journal of Mathematical Behavior.26, 156-177.

Karsenty, R. (2009). When at-risk students meet national exams in secondary mathematics. In M. Tzekaki, M. Kaldrimidou, & H. Sakonidis (Eds.), Proceedings of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 3, pp. 281-288). Thessaloniki, Greece: PME.

Karsenty, R. (2010a). Nonprofessional mathematics tutoring for low achieving students in secondary schools: A case study. Educational Studies in Mathematics, 74 (1), 1-21.

Karsenty, R. (2010b). Mathematical creativity and low achievers in secondary schools: Can the two meet? In M. Avotina, D. Bonka, H. Meissner, L. Ramana, L. Sheffield, & E. Velikova (Eds.), Abstracts of the 6th International Conference on Creativity in Mathematics and the Education of Gifted Students (pp. 50-51). Riga, Latvia: University of Latvia.

Karsenty, R. (2012). Supporting mathematics teachers of at-risk students: A model of personalized professional development. Monograph: Mathematics Teacher Retention, 93-100. California Mathematics Project, Los Angeles, CA.

אתר פרויקט

אתר פרויקט של"ב