הזדמנויות ללמידת מתמטיקה המוצעות בספרי לימוד במתמטיקה

צוות מוביל

חברי הפרויקט

  • ד"ר מיכל איילון
  • שרית דולב (מסטרנטית לשעבר)
  • בועז זילבמן (דוקטורנט לשעבר)
  • עירד ניב (מסטרנט לשעבר)
  • ד"ר אלכס פרינדלנדר
  • ד"ר בבה שטרנברג

מזכירות ואדמיניסטרציה:

תקציר

ספרי לימוד במתמטיקה הם לעיתים קרובות המקור העיקרי בעבור מורים לתכנון שיעורים, לבחירת התכנים שיילמדו והפעילויות בהן יעסקו בכיתה. דבר זה נכון במיוחד במדינות כמו ישראל, בהן משרד החינוך אחראי על תכנית הלימודים ומאשר את ספרי הלימוד בהם מותר להשתמש בכיתה. מחקר זה מנתח את ההזדמנויות ללמידת מתמטיקה המוצעת לתלמידים בספרי הלימוד במתמטיקה לכיתות ז׳. הממצאים מצביעים על הבדלים ניכרים בין ספרי הלימוד ביחס לרמה הקוגניטיבית הנדרשת במשימות לתלמידים, בדרישה מתלמידים להצדיק ולהסביר את עבודתם המתמטית, כמו גם ביחס לסוגי ההצדקות המוצעות בספרי הלימוד לאמירות מתמטיות. תוצאות המחקר תרמו לפיתוח ספרי הלימוד של מתמטיקה משולבת.

לקריאה נוספת:

Dolev, S., & Even, R. (2013). Justifications and explanations in Israeli 7th grade math textbooks. International Journal of Science and Mathematics Education, 13, 309–327. doi 10.1007/s10763-013-9488-7
Niv, I., Friedlander, A. & Even, R. (2011, October). Cognitive demands of beginning algebra tasks as a tool for comparing textbooks. Paper presented at the International Conference on School Mathematics Textbooks (ICSMT 2011), Shanghai, China.
Silverman, B. & Even, R. (2016). Paths of Justification in Israeli 7th grade mathematics textbooks. In C. Csíkos, A. Rausch, & J. Szitányi (Eds.), Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 4, pp. 203–210). Szeged, Hungary: PME.

ליצירת קשר