פיתוח מקצועי של רכזי מתמטיקה בחטיבת הביניים

צוות מוביל

חברי הפרויקט

 

מזכירות ואדמיניסטרציה:

תקציר

לרכזת מתמטיקה יש יכולת להשפיע על האופן שבו מתמטיקה נלמדת בכלל בית הספר, ועל כן להתפתחות המקצועית של רכזי מקצוע יש חשיבות מכרעת. המורים המשתתפים בתוכנית – רכזים בפועל וכן מורים מובילים אשר עשויים למלא תפקיד כזה בהמשך דרכם – מעשירים ידע המקצועי – הן מתמטי והן פדגוגי – ומפתחים כישורי מנהיגות, במטרה להביא לשינויים בני-קיימא באופן שבו מתמטיקה נלמדת בבתי הספר שלהם. הפיתוח המקצועי מתקיים במתכונת של קהילה מקצועית לומדת עירונית בהובלה משותפת של חוקר ממכון ויצמן ושל מורה מהקהילה המקומית. הקהילות חוקרות ומפתחות יחד פרקטיקות מקצועיות הקשורות בריכוז המקצוע. עבודת הקהילות מהווה מודל לתפקוד רצוי של צוותי מתמטיקה בבתי הספר – קהילות מקצועיות לומדות בהנחיה של רכז/ת המקצוע. הצלחת הפרויקט נמדדת באיסוף עדויות על חדשנות בהוראת מתמטיקה בקרב בתי הספר שמשתתפים בתוכנית.

הפרויקט ממומן על ידי קרן טראמפ ועל ידי משרד החינוך (2017-2021). מעל 120 רכזי מקצוע ומורים מובילים מחטיבות ביניים ברחבי הארץ השתתפו בפרויקט. אתר הפרויקט מציע משאבים תומכים לרכזי חט"ב – הן למסיימי התוכנית והן למחליפים העתידיים שלהם.

לקריאה נוספת:

אתר הפרויקט

Cooper, J., & Koichu, B. (2019). Reconciling tensions between lecturing and active learning in professional learning communities. In Graven, M., Venkat, H., Essien, A., & Vale, P. (Eds), Proceedings of the 43th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 2, pp. 169-178. Pretoria, South Arica: PME.

Cooper, J., & Koichu, B. (submitted for publication). In the pursuit of impact: Design and practice of three innovative professional development programs for mathematics teachers. In A. Hofstein, A. Arcavi, & A. Yarden (Eds.), Fifty Years of Curriculum Development, Implementation and Research in the Department of Science Teaching, the Weizmann Institute of Science, Israel. Dordrecht, NL: Sense-Brill.

ליצירת קשר