פטל מתמטיקה

צוות מוביל

חברי הפרויקט

מזכירות ואדמיניסטרציה:

תקציר

פטל מתמטיקה הינו חלק מפרויקט מחלקתי להוראה ולמידה מותאמת אישית סביבת פטל-מתמטיקה מציעה אוסף עשיר ומגוון של פעילויות מתמטיות אשר מתאימות לשילוב בהוראה בכיתות העל-יסודי – חט"ב וחט"ע. הפעילויות כולן קשורות לתוכנית הלימודים בעל-יסודי ומדגישות היבטים פדגוגיים – דידקטיים בהוראת  מתמטיקה. דוגמאות לדגשים כאלה: פתיחה של נושא מתמטי, חקר וגילוי, טיפול בטעויות של תלמידים, מעבר בין ייצוגים, ותרגול בדרך משעשעת.

הייחוד בסביבת פטל הוא יכולת השיתוף בין מורים. מגוון הפעילויות שהוכנו על ידי צוות צוות פטל מתמטיקה זמינות מיד למורים שמשתתפים בתוכנית להפעלה בכיתותיהם. מורים יכולים לערוך שינויים מקומיים בפעילויות, או אף ליצור פעילויות חדשות משלהם, ולשתף אותן באופן סלקטיבי עם מורים בקהילות פטל הארצית.

לקריאה נוספת:

Link to general PeTeL on department site, e.g.

ליצירת קשר