תחקירנות במדע וטכנולוגיה

צוות מוביל

חברי הפרויקט

  • מירי אורן

אדמיניסטרציה:

תקציר

התוכנית "תחקירנות במדע וטכנולוגיה נועדה להעצים את כישורי התחקירנות ולהביא את תלמידי בית הספר למגע עם מדע וטכנולוגיה "בפעולה", כמו גם עם מדענים מהנדסים ואנשי טכנולוגיה במקומות עבודתם. התלמידים נוסעים לצפות אנשי המקצוע במקום עבודתם – במעבדות ובמפעלים, מראיינים אותם ונוטלים חלק במחקר מדעי. בהמשך, המידע שהם אוספים מעובד, מנותח ומוצג לבסוף בפני תלמידים אחרים.

פעילות התחקירנות יושמה על ידי כיתות רבות במעבדות מכון ויצמן ובמקומות אחרים, בליווי חוקרים צעירים.

מחקר על דימויים של מדענים בעיני התלמידים, ותפישתם את אופיו של המדע הצביע שינוי מהותי בתפישות התלמידים. התפישות השתנו מתמונות שטחיות, סטריאוטיפיות ומעורפלות לתמונות נכונות, רציונליות המשקפות פתיחות מחשבה.

לקריאה נוספת:

  • Scherz Z.* and Oren M. "How to Change Students' images of science and Technolog ". Science Education, Vol. 90, No.6, 965-985, 2006.

בעברית:

  • Scherz Z. and Oren M., "Investigation into Science and Technology", The Weizmann Institute of Science (Student book & Teacher guide), 121 pgs, The Weizmann Institute of Science, 2003 (in Hebrew).

ליצירת קשר