ויסות עצמי בלמידת מדע

חברי הפרויקט

אדמיניסטרציה:

תקציר

מטרת המחקר היתה לאפיין ולזהות שיקולים והתנהגויות למידה שונות לוויסות עצמי של הסטודנטים (SRL) ) המתגלים בסביבה דיגיטלית המציעה מסלולי למידה שונים.

במסגרת המחקר עוצבה סביבת למידה דיגיטלית הכוללת פעילויות להוראה והערכה של תכני מדעי החומר בחטיבת הביניים ומיומנויות למידה כגון ייצוגי ידע, קריאת טבלאות, ארגון מידע בטבלה וגרף, קריאת גרף רציף. סביבת הלמידה הדיגיטלית מציעה לתלמידים בחירה באחד מבין שלושה מסלולים אפשריים בכדי לפתור בעיות המוצגות בפניהם: (א) "דרך אוטונומית", (ב) "מסלול עזרה" הכולל רמזים ו- (ג) " דרך מודרכת" הכולל רמזים והדרכה.

במסגרת המחקר עקבנו אחר 270 תלמידים משלושה בתי ספר. התוצאות מצביעות על מגוון שיקולים של תלמידים בבחירת מסלולי למידה – שיקולים הנוגעים למוכנותם להתמודד עם אתגרים, פחד מכישלון, צורך בעוגנים ובביטחון. תוצאות נוספות מצביעות על מידת התרומה שיש לאסטרטגיות גישור שונות עבור לומדים שונים, ועל יכולת התלמידים ללמוד מסימולציות. ממצאים אלה תורמים להבנת המאפיינים הנחוצים לסביבות למידה דיגיטליות, על מנת לתמוך במגוון התלמידים ובפיתוח ויסות עצמי בלמידת מדע.

לקריאה נוספת:

ויסות עצמי בלמידת מדע, אתר משרד החינוך

ליצירת קשר