מטמו"ן חדש

צוות מוביל

ד"ר יעל שוורץ

תקציר

מכון ויצמן למדע ומשרד החינוך חברו יחדיו במטרה לפתח ולהפעיל סביבה לימודית מתוקשבת, כחלק ממערך רחב של הוראה-למידה-הערכה המותאם לתוכנית הלימודים החדשה במדע וטכנולוגיה בחט"ב. סביבת מטמו"ן חדש, הכוללת ספרי לימוד מודפסים ודיגיטליים ואתר מלווה, מתמקדת במגוון נושאים כגון: הבניית רעיונות ועקרונות מרכזיים במדע וטכנולוגיה תוך מתן הזדמנויות להיכרות עם חידושים ופריצות דרך בתחום; הקניית מיומנויות למידה, חקר וחשיבה תוך שילובם המפורש בחומרי הלמידה; פיתוח פעילויות מעבדה, פעילויות חקר ופתרון בעיות; שילוב פריטי הערכה לצורכי למידה; למידה מתוקשבת המיועדת להרחיב, לגוון ולהעמיק את הלמידה ולהתאימה לצרכי לומדים שונים, ועוד ועוד.
האתר המלווה את ספרי מטמו"ן חדש הוא חלק בלתי נפרד מסביבת הלמידה של מטמו"ן חדש, ובו תמצאו את כל הנדרש על מנת לגוון ולהעמיק את לימודי הכימיה, הפיזיקה, הביולוגיה והטכנולוגיה, כפי שבאים לביטוי בתכנית החדשה לחט"ב. האתר כולל:

  • מגוון חומרי למידה, הערכה, העשרה והעמקה לשימוש התלמידים והמורים,
  • מגוון פעילויות לטיפוח מיומנויות למידה הקשורות ישירות לחומר הנלמד,
  • מגוון פעילויות מתוקשבות וחומרי מולטימדיה,
  • סביבת מעקב למידה מודרנית ועשירה, מדריכים למורה והמלצות דידקטיות לשימוש קהילת המורים.

לקריאה נוספת: