TEMPUS

צוות מוביל

מזכירות ואדמיניסטרציה:

תקציר

מכון ויצמן למדע שותף בפרויקט הוראת הננו EduNano שנועד לפתח קורסים מתקדמים בננוטכנולוגיה למוסדות המחקר והאקדמיה והתעשייה המתקדמת בארץ. הקורסים מיועדים לתלמידי תארים מתקדמים, לאנשי תעשייה ולמורי מדע. הפרוייקט מתקיים תחת המחלקה להוראת המדעים ומרכז הננוטכנולוגיה, מכון ויצמן למדע.
מטרות פרויקט TEMPUS

  • לתכנן קורסים בננוטכנולוגיה לתארים מתקדמים על מנת לענות על הצרכים של מוסדות המחקר והאקדמיה בארץ. עבור כל קורס ייכתב סילבוס מפורט ותוכנית הערכה.
  • לבחור תכנים חדשניים בתחום הננו ולפתח סביבם קורסים מתוקשבים אשר יועלו לרשת ויעמדו לרשות הסטודנטים באוניברסיטאות השונות בארץ ואנשי מחקר בתעשייה.
  • לקיים תהליך מבוקר של ניסוי הקורסים שיפותחו בפרוייקט.

תיאור פרויקט TEMPUS
האוניברסיטאות בארץ ושלושה שותפים מאירופה (איטליה, צרפת ובולגריה) ישתפו את הסטודנטים הלומדים במוסדות שלהם במאגר הקורסים שיוצר במסגרת הפרויקט. הפרויקט ירחיב את מגוון הקורסים המוצעים בכל אוניברסיטה ויגדיל את בסיס הידע המוצע בכל אוניברסיטה.

לקריאה נוספת

ליצירת קשר