פרויקט משימטיקה

צוות מוביל

חברי הפרויקט

ניהול הפרויקט

  • ד"ר נעמי  רובינזון (תשע׳׳ח-תשפ״א)
  • ד׳׳ר מיכל  איילון (תשע׳׳ה-תשע׳׳ו)

ריכוז השתלמויות משימטיקה

ייעוץ מתמטי

צוות פיתוח והדרכה

מזכירות ואדמיניסטרציה:

תקציר

פרויקט משימטיקה מתמקד בעידוד הוראה ממוקדת תלמיד, שמסייעת למורים לעמוד על דרכי החשיבה, היכולות והקשיים של תלמידיהם, ולהשתמש בידע זה לתכנון ההוראה כך שתתמוך בכל תלמיד/ה בדרך המותאמת לצרכיו/ה. כדי להשיג מטרה זו הפרויקט מפתח תיקי הערכה מעצבת בנושאים מתוך תכנית הלימודים באלגברה, אנליזה ובגאומטריה לכיתות ט׳-י״א ברמות הגבוהות. מטרת התיקים לסייע למורים: (א) להעריך את היכולות של כל תלמיד ותלמידה בנושאים אלה, ו-(ב) לתת מענה דיפרנציאלי לקשיים המתגלים. מאות רבות של מורות ומורים השתתפו עד כה בהשתלמויות וימי עיון בנושא, והתנסו עם התיקים בהוראה בכיתות.

לקריאה נוספת:

ליצירת קשר