הגישה ההוליסטית – מערכות כדה"א וסביבות למידה

מדען מוביל

חברי הפרויקט

 • לנה איוב
 • רון בן-שלום
 • אורית בן צבי – אסרף
 • תמר בסיס-כצמן
 • יוסי גודוביץ'
 • דאדיק ג'ף
 • יניב דובובסקי
 • מולי יונקר
 • כרמית כהן
 • רונית לאוב
 • שירה ליברטי
 • הילה לרנאו
 • נעם לשם
 • אושר מרחב-פישצנג
 • יעל קלי
 • תמר שכטר

תקציר

אחד מהמאמצים העיקריים של קבוצת מדעי כדה"א עוסק בפיתוח של התפיסה ההוליסטית של מערכות כדור הארץ, המתמקדת בגירוי אינסטינקט הלמידה. גישה זו, שמהווה פלטפורמה עוצמתית לפיתוח ויישום תכניות הלימודים של קבוצת מדעי כדה"א מהגיל הרך ועד החטיבה העליונה באה לידי ביטוי בהיבטים הבאים:
1) מעבר מהתפיסה הדיסציפלינרית של חלוקת מדעי כדה"א לעשרות תחומים ותת-תחומים להתבוננות הוליסטית על כדה"א כמערכת-על, שמטרתה פיתוח תובנה סביבתית.
2) שילוב כל סביבות הלימוד ברצף הוראה בעל סיפור פנימי המתגלגל מהמוחשי אל המופשט המבוסס כולו על למידת חקר, כאשר סביבת הלימוד החוץ כיתתית מהווה מרכיב מרכזי ברצף.
3) הפעלת התכנית בגישה הוליסטית של מחקר-פיתוח-יישום.
4) גישה הרואה את ההיבט הרגשי-חברתי ואת הקשר להיבט הקוגניטיבי של הלמידה.
אבולוציית המחקר של קבוצת מדעי כדה"א מעידה על היכולת של גישת מערכות כדה"א להפעיל את אינסטינקט הלמידה בקרב לומדים. ברגע שאינסטינקט הלמידה מופעל, התלמידים משתפים פעולה בלמידה מבוססת החקר באופן מיטבי. כתוצאה מכך, תלמידים מפתחים מיומנויות למידה מסדר גבוה כגון הבחנה בין תצפית לבין מסקנה; חשיבה בממד הזמן הגיאולוגי (זמן עמוק); תפיסה מרחבית וחשיבה מערכתית.

לקריאה נוספת: