שילוב סוגיות סוציומדעיות בהוראת המדעים בחט"ב

צוות מוביל

חברי הפרויקט

  • אתי דגן
  • אמיל אידיין

תקציר

פרויקט ENGAGE הנו פרוייקט חינוכי במימון האיחוד האירופי, בו חוברים יחד אנשי חינוך, מדע וטכנולוגיה מארצות שונות לחשיבה ופעולה משותפים בנושא. בפרוייקט ENGAGE שותפות 12 מדינות באירופה, כולל, כמובן, ישראל בהובלת המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן.
מטרות הפרוייקט :
• לסייע למורים להתייחס בהוראתם לסוגיות מדעיות בעידן המודרני, ליישומיהן והשלכותיהן השונות, כך שיהיו רלוונטיות לחיי התלמידים.
• להקנות בסיס איתן לתלמידים וכלים למעורבות פעילה בסוגיות מדעיות שיתקלו בהן במהלך חייהם ויהיו מסוגלים לקבל החלטות בסוגיות שאין להם תשובה חד משמעית.
• להמחיש לתלמידים כי מדע וטכנולוגיה בעידן המודרני מסתמכים הן על עדויות, והן על הערכות לא ודאיות (למשל בנושא ההתחממות הגלובלית), ולכן השקפותיהם ומעורבותם בסוגיות אלו הן חשובות.
צוות הפיתוח ב- ENGAGE עסק בפיתוח חומרי למידה מוכנים לשימוש, השתלמויות העוסקות בהעשרת ידע המורים, והקניית כלים להעברת סוגיות מדעיות חברתיות בכתה.
הפרוייקט מאפשר למורי מדעים ב-3 רמות מעורבות:
• Adopt – קורא למורים להעביר פעילויות הוראה מוכנות. פעילויות אלו מכוונות ל 1-3 שיעורים קצרים וממוקדים, וזאת מתוך מחשבה שיש להקל על המורים בשילוב תכנים אלו, למרות תוכנית הלימודים העמוסה במילא.
• Adapt קורא למורים ליישם כלי הוראה ייחודיים שפותחו בפרוייקט בתכנים שונים: ערכת הכלים כוללת את כלי ההוראה הבאים: איפיוני דילמות סוציו-מדעיות ומהי דילמה טובה, הדיון הקבוצתי, הדיון הכיתתי, טיעון, חקר עיוני בנושאי מדע וחברה ועוד. כל אחד מהכלים כולל דוגמאות, יישומים ואסטרטגיות להפעלה בכיתה.
• Transform בשלב זה הפרוייקט מסייע ביצירת פלטפורמה בה מורים ותלמידים בשיתוף עם מדענים יוזמים פרוייקט ייחודי בנושאי מדע וחברה.

הפרוייקט היה פעיל בשנים 2017- 2014.

לקריאה נוספת:

12. Bayram Jacobs, D., Henze, I., Evagorou, M., Shwartz, Y., Aschim, E., Alcaraz-Dominguez, S., Barajas, M., & Dagan, E. (2019). Science teachers' pedagogical content knowledge development during enactment of socioscientific curriculum materials. Journal of Research in Science Teaching, 56,9, 1207-1233
(most downloaded paper 2018-2019)

4. Shwartz, Y. & Sherborne, T. (2016). Responsible Research and Innovation in the classroom: ENGAGE RRI goals and framework. In: ESERA 2016 Proceedings: "Science Education Research: Engaging learners for a sustainable future" Jari Lavonen, Kalle Juuti, Jarkko Lampiselkä, Anna Uitto & Kaisa Hahl (Eds.) (pp. 1174-1181)