אפיון וחשיבה מנגנונית בבית הספר היסודי

צוות מוביל

חברי הפרויקט

תקציר

מטרתו של פרוייקט זה הוא לאפיין את הצעדים הראשונים בחשיבה מנגנונית בביולוגיה בגילאי בית הספר היסודי. ע"י ראיונות של ילדים בכיתות ב עד ו אנו בודקים כיצד הם בונים הסברים מנגנוניים וכיצד הם מעריכים הסברים מסוגים שונים, מנגנוניים ושאינם מנגנוניים. מטרת העל של הפרוייקט היא פיתוח כלים שיסייעו לתלמידים להתקדם ביכולת החשיבה המנגנונית שלהם לגבי תופעות ביולוגיות.