דוגמא 1.1

מהירות האור האדום שאורך הגל שלו 0.6 מיקרון בתווך מסוים היא:

v = 1.5*108 [m/sec].

מהו אורך הגל של האור בתווך זה?

פתרון דוגמא 1.1:

נמצא תחילה את מקדם השבירה (n) של התווך:

נוסחה שמוצאת את מקדם השבירה

עתה נחשב לפי n את אורך הגל בתווך:

נוסחה המחשבת לפי n את אורך הגל בתווך

מסקנה: אורך הגל של האור האדום בתווך שמקדם השבירה שלו 2 הוא 0.3 מיקרון.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"