אורך גל בתווך חומרי

האטת מהירות ההתקדמות של הקרינה בתווך החומרי מלווה בהקטנת אורך הגל שלה בהתאמה:

n = 0/n

בעוד שהתדירות נשארת קבועה (ראה איור 1.5).

איור המציג התקדמות גל אלקטרומגנטי

איור 1.5: התקדמות גל אלקטרומגנטי.

ביכולתך "לשחק" בצורה אינטראקטיבית עם הדגמה כיצד משתנה אורך הגל במעבר בין שני תווכים. לשם כך, לחץ על שינוי אורך גל במעבר מתווך לתווך.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"