1.1.2 קרינה אלקטרומגנטית (א"מ) בתווך חומרי

מהירות האור בתווך חומרי

כאשר קרינה א"מ מתקדמת בתווך חומרי בעל מקדם שבירה n, מהירותה (v) נמוכה יותר מאשר מהירותה בריק (c), וניתנת ע"י הנוסחה:

v = c/n

משוואה זו משמשת כהגדרתו של מקדם השבירה:

n = c/v

בדרך כלל, מתייחסים לגזים, ובכללם אוויר, כאל בעלי מקדם שבירה השווה לזה של ריק:

n0 = 1

רוב החומרים השקופים לתחום הספקטרום הנראה הם בעלי מקדם שבירה בתחום:

1.2 – 1.8

בעוד שמקדמי השבירה של חומרים השקופים לתחום ספקטרום האינפרא – אדום גבוהים יותר ונעים בתחום:

2.0 – 4.0

כפתור "הבא" כפתור "הקודם"