תיאור גלים

מקובל לתאר גל בשתי צורות:

  1. ע"י תאור ההעתק של הגל כפונקציה של המקום כאשר הזמן "מוקפא" (מוחזק קבוע), כמתואר באיור 1.1. בתיאור זה, המרחק המינימלי בין שתי נקודות העתק זהות בפרופיל הגל נקרא אורך גל ().

תאור ההעתק של הגל כפונקציה של המקום במרחב

איור 1.1: תאור ההעתק של הגל כפונקציה של המקום במרחב.

A = משרעת הגל = אמפליטודה = העתק מכסימלי ממצב שיווי משקל.

2. ע"י תאור ההעתק של הגל כפונקציה של הזמן בנקודה מסוימת מוגדרת במרחב, כמתואר באיור 1.2.

בתיאור זה, פרק הזמן המינימלי בין שתי נקודות העתק זהות לאורך פרופיל הגל נקרא זמן מחזור (T) של הגל. זהו הזמן בו מתואר פרופיל אחד שלם של הגל.

תאור ההעתק של הגל כפונקציה של הזמן בנקודה מסוימת מוגדרת במרחב

איור 1.2: תאור ההעתק של הגל כפונקציה של הזמן בנקודה מסוימת מוגדרת במרחב

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"