1.1 קרינה אלקטרומגנטית

1.1.1 קרינה אלקטרומגנטית בריק

קרינה אלקטרומגנטית (א"מ) (Electromagnetic Radiation) הינה גל רוחבי המתקדם במרחב.

גל הוא הפרעה מחזורית המתקדמת במרחב במהירות קבועה.

גל אלקטרומגנטי מהווה צרוף של שדה חשמלי יחד עם שדה מגנטי, המתנודדים במרחב ובזמן.

לכל הגלים הא"מ מהירות התקדמות אחידה בריק, וזו נקראת מהירות האור (c).

ערכה המספרי של מהירות האור הוא בערך 300,000 קילומטרים בשניה:

c = 3*108 [m/s]

הגודל המדויק של מהירות האור הוא:

c = 2.997930*108 [m/s]

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"