תופעת "שבירת האור" (חוק סנל)

הדגמה מוחשית לתופעה זו ניתן לראות כאשר פלוגת חיילים צועדת בשלשות בקצב קבוע על כביש:

המרחק בין כל שלשה לשלשה הקודמת לה קבוע ("אורך גל") ומספר החיילים החוצים פס על הכביש בפרק זמן מוגדר ("תדירות") – קבוע. כאשר אותה פלוגת חיילים יורדת לצעוד באותו קצב בחול, המרחק בין השלשות יקטן וכן תקטן מהירות ההתקדמות, אך "התדירות" תישאר קבועה.

הקטנת מהירות ההתקדמות ואורך הגל של קרינה א"מ בחומר, גורמת לתופעה הנקראת שבירת האור (Refraction). זהו שינוי בכיוון התקדמות האור בעת שהוא חוצה את משטח הגבול בין שני תווכים.

שינוי הכיוון במעבר מתווך לתווך הוא על פי חוק סנל (Snell's Law):

נוסחה המציגה את שינוי הכיוון במעבר מתווך לתווך הוא על פי חוק סנל

ביכולתך "לשחק" בצורה אינטראקטיבית עם הדגמה כיצד משתנה זווית אלומת האור במעבר מתווך לתווך. לשם כך, לחץ על שינוי כיוון התקדמות האור במעבר מתווך לתווך (חוק סנל).

לאחר שלמדת והבנת את משמעותו של חוק סנל, ביכולתך לנצל ידע זה כדי לפגוע במטרה (ירי).

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"