החזרה של קרינת לייזר ממשטח גבול בין שני תווכים

אלומת הקרינה יכולה להיות מוחזרת באחת משתי הדרכים:

  • החזרה סקולרית (מסודרת) – כמו ממראה או ממשטח מבריק אחר. במקרה זה מתקיים חוק ההחזרה, כלומר זווית הפגיעה של אלומת האור במשטח שווה לזווית החזרתה מהמשטח (תרשים 1).

איור המציג החזרה סקולרית

תרשים 1: החזרה סקולרית.

  • החזרה דיפוזיבית (מפוזרת) – בה האור הפוגע מתפזר לכל הכיוונים ומאבד את תכונות האלומה הכיוונית. ברור כי בהחזרה דיפוזיבית קטנה צפיפות ההספק של האור המוחזר, ופוחתת רמת הסיכון בהתאם. (תרשים 2).

איור המציג החזרה דיפוזיבית

תרשים 2: החזרה דיפוזיבית.

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"