השוואה בין גלים

איור 1.3 מתאר כיצד נראים שני גלים (בעלי אורך גל שונה) במרחב ברגע נתון.

איור המציג אורך גל קצר (l1</sub>) לעומת אור2<sub>2</sub>)

איור 1.3: אורך גל קצר (1) לעומת אורך גל ארוך (2).

גם בכל רגע אחר עדיין ניתן יהיה לתאר כל אחד משני גלים אלו ע"י אורך הגל המתאים לו.

ביכולתך "לשחק" בצורה אינטראקטיבית עם הדגמה כיצד ניתן להשוות בין שני גלים.

לשם כך, לחץ על השוואה בין שני גלים.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"