פעילות באופטיקה גיאומטרית

תחילה נלמד כיצד נוצרת דמות במראה מישורית..

מצורפות מספר שאלות באופטיקה גיאומטרית (עליהן יכולים לענות בצורה אינטראקטיבית רק תלמידים רשומים בקורס).

עליכם לענות עליהן בצורה אינטראקטיבית (לחיצה על כפתורי הרדיו המתאימים לתשובות הנכונות).

משלוח כל שאלה יגרום להופעת התשובה הנכונה, ואילו תשובתכם תירשם במאגר המידע.

למענה על שאלות באופטיקה גיאומטרית

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"