יתרונות מערכת הסריקה האוטומטית

  1. רמת בטיחות גבוהה – אין חשש שהמשתמש יכוון את הקרינה לכיוון בלתי רצוי, אלא מסלול הקרינה נקבע מראש (כלפי מטה) בהרכבת המערכת.
  2. קצב הסריקה מהיר ביותר (עשרות מטרים בשנייה) כך שהקרן סורקת את הקוד בזמן "כמעט אפסי" מספר רב של פעמים, ויכולה לבדוק ולאשר את אמינות הקריאה.
    לעומת זאת ב"עט האור" קצב הסריקה נקבע על ידי קצב התנועה הידנית של המפעיל, ומוגבל לסריקה אחת בשנייה.
  3. קצב הסריקה קבוע, ולא נתון להשפעת רעידות ידיו של המפעיל.
    בקצב סריקה קבוע קל לחשב את עובי הקווים והמרווחים, ומעטות הטעויות הנובעות מהקריאה.
  4. המערכת כולה מוגנת ומוסתרת, ואין בלאי לחלקים חיצוניים כמו "עט האור" הקשור בכבל למחשב.
  5. מערכת סריקה אוטומטית יכולה לפעול ללא מפעיל, במערכות בהן המוצרים המסומנים נעים (כמו לדוגמא בפס ייצור).

יתרונותיה של מערכת הסריקה האוטומטית רבים, ולמעשה כל המערכות בשימוש המוני הן מסוג זה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"