הלייזר במסחר

9.4.5 סורק קודים (קידוד פסים) Bar Code Scanner

עם התמחשבות המערכות בחיי היום יום, גבר הצורך למצוא שיטת סימון סטנדרטית עבור מוצרי הצריכה. מערכות אוטומטיות רבות לזיהוי מוצרים מבוססות על שיטה אופטית.

מערכות מסוג זה כוללות קרן אור הסורקת קוד פסים הנמצא על המוצר ומערכת אופטית הקוראת את אותות האור המוחזר ממנו.

קוד הפסים (Bar Code) הוא אינפורמציה המקודדת בצורת פסים כהים, עם מירווחים מוגדרים ביניהם, על רקע לבן.

קוד הפסים מופיע בדרך כלל על מדבקת נייר.

האינפורמציה מקודדת בממד אחד (רוחב הפסים והמירווחים), כאשר אורך הפסים הוא רק לנוחות הקריאה, ואין לו משמעות מבחינת המידע הכלול בקוד.

פעולתו של קוד הפסים מבוססת על העיקרון הידוע שגוף שחור (כהה) בולע את האור הפוגע בו, ואילו גוף לבן מפזר אותו.

מסיבה זו קיימים הבדלים בעוצמת האור המוחזר מפסים כהים ובהירים.

הבדלים אלו נקלטים על ידי גלאי דרך מערכת מיקוד אופטית, ומידע זה משמש לפיענוח הקוד.

במערכות הראשונות לקריאת קוד פסים השתמשו במקור אור זעיר מסוג דיודה פולטת אור:

"LED" = Light Emitting Diode

האור נפלט מדיודה זו בזווית פתיחה גדולה היוצרת אלומה מתבדרת.

האלומה המתבדרת גרמה לבעיות, כי מערכת המיקוד האופטית יצרה כתם קטן המתאים לקריאת קוד הפסים רק בנקודת המוקד (ראה תרשים 9.16).

השוואה בין קרינת הלייזר לבין קרינה ממקור אור אחר

תרשים 9.16: השוואה בין קרינת הלייזר לבין קרינה ממקור אור אחר

כאשר קוד הפסים לא נמצא בדיוק במוקד המערכת האופטית, גדל כתם האור וירדה איכות הקריאה (גדל מספר השגיאות בקריאת הנתונים).

כיום כל המערכות לקריאת קוד פסים משתמשות בלייזר אשר לקרינה הנפלטת ממנו זווית התבדרות קטנה ביותר (חלקי מעלה).

לכן עומק השדה, כלומר הטווח בו אלומת הלייזר שומרת על מיקוד, הוא גדול, וניתן להציב את קוד הפסים במרחק כלשהו ממערכת הסריקה, ללא פגיעה באיכות הקריאה של האינפורמציה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"