2. קוד 2 מתוך 5

מכיוון שלא נוח לעבוד עם מספרים בינאריים, כדאי לקדד את האינפורמציה בקוד עשרוני באמצעות הספרות 0-9.

לצורך זה דרוש קידוד מתקדם יותר.

בקוד זה כל סיפרה עשרונית מתוארת על ידי 2 פסים רחבים ושלושה פסים דקים (סך הכל 5).

המירווחים הלבנים בין הפסים הכהים אינם מכילים אינפורמציה כלל.

רוחב פס רחב הוא פי 3 מרוחב פס צר, ורוחב הרווח הלבן הוא כרוחב פס צר.

בתחילת הקוד מופיע סימן התחלת הקוד (משמאל) שצורתו 3 פסים רחבים ואחריהם 2 פסים צרים כפי שרואים בתרשים 9.18.

המספר 123 רשום בקוד פסים "קוד 2 מתוך 5"

תרשים 9.18: המספר 123 רשום בקוד פסים "קוד 2 מתוך 5".

בסוף הקוד (מימין) מופיע סימן סיום הקוד וצורתו 2 פסים רחבים, 2 פסים צרים, ועוד פס רחב. סימני ההתחלה והסיום מסמנים למחשב היכן מתחיל הקוד, והיכן הוא מסתיים. הם מאפשרים למערכת הסריקה לסרוק את הקוד מימין לשמאל או משמאל לימין ללא הבדל.

קוד זה נמצא עדיין בשימוש בתעשייה, אך כמעט ואינו משמש לסימון מוצרי צריכה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"