1. קוד בינארי פשוט

בשיטת קידוד זו פס שחור עבה מייצג את הסיפרה 1 ופס שחור דק מייצג את הספרה 0.

המרווחים הלבנים בין הפסים הם בעלי רוחב קבוע השווה לזה של הפס הצר.

זהו קוד פשוט שלצורך קריאתו אפשר להסתפק במערכת פשוטה המבוססת על דיודה פולטת אור.

קוד זה אינו אמין מסיבות שונות; לדוגמה, חסר בו קוד המציין את תחילתו וסופו של המספר.

הקוד הבינארי כמעט ויצא מכלל שימוש ומופיע כאן לצורכי הדגמה בלבד (ראה תרשים 9.17).

קוד בינארי פשוט

תרשים 9.17: קוד בינארי פשוט

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"