3. קוד הפסים הנפוץ (UPC)

קוד הפסים הנפוץ לסימון מוצרי צריכה הפך לאחד התקנים (סטנדרטים) המקובלים בעולם ונקרא:

UPC = Universal Product Code

קוד זה מורכב ממספר קבוע של פסים כהים על רקע בהיר.

פסים אלה הם בעלי רוחב שונה, ומירווחים שונים.

הם מודפסים על תווך שהוא בדרך כלל מדבקה או כרטיס (ראה תרשים 9.19), או ישירות על מוצר הצריכה.

דוגמה של קוד פסים המוטבע על מוצר

תרשים 9.19: דוגמה של קוד פסים המוטבע על מוצר

שיטת קידוד זו היא מסובכת למדי, והסברה חורג מתחומו של ספר זה.

עקב הרוחב הצר של הפסים, פיענוח קוד זה אפשרי אך ורק באמצעות אלומת לייזר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"