2ב'. מערכת הסריקה האוטומטית (תרשים 9.21)

קרינת לייזר בעוצמה נמוכה (לייזר הליום ניאון או לייזר דיודה) עוברת דרך מערכת אופטית הכוללת עדשות, מראות ומינסרות המעבירות את אלומת האור למפצל אלומה.

ממפצל זה ממשיכה האלומה למראה מסתובבת או למראה רוטטת.

בכל מצב של המראה זווית הפגיעה במראה שונה ובהתאם גם זווית ההחזרה.

מראות נוספות משמשות לכיוון האלומה אל קוד הפסים ומעבירות את הקרינה המוחזרת מקוד הפסים אל מפצל האלומה המעביר אותה לגלאי.

מערכת סריקה אוטומטית לקריאת המידע מקוד הפסים

תרשים 9.21: מערכת סריקה אוטומטית לקריאת המידע מקוד הפסים

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"