הסורק האופטי

הסורק האופטי יכול להיות מותקן באחת משלוש הצורות הבאות:

  1. "עט אור" נייד.
  2. לייזר הקבוע בשולחן הסורק את הקוד באחת משתי השיטות:

א. באמצעות אלומה סטאטית.

ב. באמצעות אלומה נעה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"