רגישות ספקטראלית של העין

באיור 9.5 מתואר עקום ההעברה של העין "האנושית".

ספקטרום ההעברה של העין ה"אנושית"

איור 9.5: ספקטרום ההעברה של העין ה"אנושית"

באיור 9.6 מתואר עקום הרגישות הספקטראלית של העין האנושית.

עקום הרגישות של העין "האנושית"

איור 9.6: עקום הרגישות של העין "האנושית"

לצורך סינוור, מומלץ להשתמש בקרינת לייזר החודרת לעין, אך נמצאת מחוץ לעקומת הרגישות שלה.

זוהי קרינה בילתי נראית, ולכן אין החיל מודע לקיומה (אינו מתגונן).

למרות זאת, היא מתמקדת על ידי העין לרישתית, ושורפת אותה.

העובדה שהעין אינה רואה את הקרינה, מונעת את הפעלת ההגנה הטבעית של האדם (תופעת סגירת האישונים עקב עוצמת אור חזקה).

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"