מדידת מהירות וכיוון של מטרה נעה

באמצעות אפקט דופלר, ניתן לחשב גם את מהירות המטרה, וגם את כיוון תנועתה.

מהעיקרון על פיו פועל מד הטווח, השלב הבא היה לחבר את מערכת מד הטווח למחשב, ולקבל מעקב מדויק אחר גופים נעים.

מכיוון שמבוצע שימוש בפולס הנע במהירות האור, אין קושי לעקוב אחר גופים הנעים במהירות גבוהה, אפילו כאשר הם משנים כיוון במהירות.

קיימות שתי שיטות לגילוי האות המוחזר מהמטרה:

  1. גילוי ישיר – תהליך בו הקרינה המוחזרת מהגוף הנמדד נופלת ישירות על הגלאי, מוגברת ומועברת למחשב לעיבוד הנתונים.
  2. גילוי הטרודיין (Heterodyne) – תהליך בו מערבבים את הקרינה החלשה המגיעה מהמטרה עם קרינה חזקה במשדר.

האות המועבר למערכת עיבוד הנתונים הוא בעוצמה חזקה יותר, ומתנודד בתדר ההפרש בין האות המוחזר מהמטרה לבין האות החזק במשדר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"