התגוננות בפני לייזרים מתוחכמים

התגוננות בפני לייזרים מתוחכמים יותר, מבוססת על התהליך המתואר באיור 9.3.

התגוננות בפני נשק לייזר באמצעות ציפוי מגן

איור 9.3: התגוננות בפני נשק לייזר באמצעות ציפוי מגן

משתמשים בציפוי מגן על הטיל.

ציפוי זה בולע את הקרינה הפוגעת בו, ומתקלף מהטיל תוך יצירת ענן פלסמה.

ענן פלסמה זה אינו שקוף לקרינת הלייזר הפוגעת בו, והוא בולע אותה ומגן על הטיל מהמשך הפגיעה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"