9.3.4 סינוור אנשים, סינוור מיכשור אופטי

פרוייקט מאוד מבטיח, הנמצא בשלבי פיתוח שונים בעולם, הוא לייזר שמטרתו לסנוור את חיילי האויב, ואת המיכשור האופטי שלו.

לשם כך לא נדרש הספק גבוה במיוחד, עקב הרגישות הגבוהה של מערכת הראיה שלנו, ועקב הרגישות הגבוהה של הגלאים האופטיים המשמשים בשדה הקרב.

משתמשים באלומת לייזר הסורקת את המרחב לפני הכוח הצבאי, ומסנוורת את חיילי האויב והמיכשור שלו.

קרינת לייזר בהספק מעל "המותר" (ראה נספח על הוראות בטיחות השימוש בלייזר), עלולה לגרום לאנשים לעיוורון (זמני או קבוע), ולמכשירים להיכנס למצב רוויה או להינזק.

באיור 9.4 מתואר חתך של מבנה העין של אדם.

חתך אופקי בעין ימין של אדם

איור 9.4: חתך אופקי בעין ימין של אדם

אור הפוגע בקרנית, עובר בה שבירה, ומתמקד על ידי עדשת העין על הרישתית.

כל מרכיבי העין הנמצאים בדרכו של האור הפוגע עד לרישתית, שקופים בתחום הספקטרום הנראה, וגם בתחום הספקטרום הבלתי נראה (אינפרא-אדום קרוב, עד 1.4 מיקרון).

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"