9.3.2 לייזר כאמצעי לסימון מטרות

מכיוון שאלומת הלייזר מתקדמת בקו ישר, במהירות עצומה (מהירות האור), וניתן "להלביש" עליה אינפורמציה, ניתן להשתמש בלייזר כאמצעי לסימון מטרות למטרת טיווח.

מיכשור מתוחכם, ו"פצצות חכמות", מכוונים את עצמם אל כתם אור הפועם בהתאם לקוד מסוים.

ממקום מרוחק, או ממקום מסתור, ניתן "להאיר" על המטרה באמצעות לייזר הפולט פולסים של קרינה בתחום הספקטרום הבלתי נראה.

"הפצצה החכמה" מתכווננת אל כתם האור על המטרה.

דוגמא למספר שיטות לסימון מטרות צבאיות ע"י חייל בודד בשטח, הליקופטר, או מטוס, מתוארת באיור 9.1.

מערכת סימון מטרות באמצעות לייזר

איור 9.1: מערכת סימון מטרות באמצעות לייזר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"