משוואת דרייק (Drake Equation)

פרנק דרייק, שהוא כיום יושב הראש של חבר הנאמנים של SETI, ניסה בשנת 1961 להעריך את סדר הגודל של מספר הציביליזציות התבוניות (N) ביקום, איתן ניתן ליצור קשר.

במאמרו: "מה עלינו לדעת כדי לגלות חיים אינטליגנטיים ביקום?" משנת 1961, הוא מציין משוואה הנושאת עד היום את שמו:

N = R*Fp*Ne*Fl*Fi*Fc*L

N = מספר ציביליזציות בגלקסיית שביל החלב (בה אנו נמצאים), איתן ניתן לתקשר באמצעות גלי רדיו.

R = קצב יצירת כוכבים מתאימים (דומים לשמש) בגלקסיה שלנו (מספר בשנה) – כוכבים אלו צריכים להיות בעלי זמן קיום מספיק ארוך, כדי שיגרמו לתנאים מתאימים להתפתחות חיים.

Fp = חלק (אחוזים) מכוכבים אלו להם יש כוכבי לכת (Planets).

Ne = מספר כוכבי הלכת "דמויי כדור הארץ" (בהם קיימים מים במצב נוזלי) הקיימים במערכת הכוכב (מערכת פלנטרית).

Fl = חלק (אחוז) מכוכבי לכת אלו בהם התפתחו חיים.

Fi = חלק (אחוז) מכוכבי לכת אלו בהם קיימים חיים אינטליגנטיים. לצורך השוואה, החיים על פני כדור הארץ החלו לפני 3.5 מיליארד (ביליון) שנים, ורק לאחר תקופה ארוכה התפתחו חיים אינטליגנטיים.

Fc = חלק (אחוז) מכוכבי לכת אלו בהם התפתחה הטכנולוגיה.

L = "משך החיים" (בשנים) של ציביליזציה מתקשרת. מוגדר על פי פרק הזמן שציביליזציה זו שולחת לחלל אותות הניתנים לגילוי.

לנוחיותכם, קיים באינטרנט מחשבון דרייק מיוחד המשמש לחישוב מספר הכוכבים איתם ניתן לתקשר, באמצעות הכנסת הערכות כרצוננו לפרמטרים של המשוואה. המחשבון נמצא בתוך האתר:

בגלקסיית שביל החלב (בה אנו נמצאים), קיימים כ 200 מיליארד (ביליון) כוכבים.

כוכבי לכת דמויי כדור הארץ מחוץ למערכת השמש שלנו נקראים:

Exoplanets = Extra Solar Planets

בשנים האחרונות התגלו מספר רב של כוכבי לכת מסוג זה.

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן