10.3 סוגי הולוגרמות

ניתן לסווג הולוגרמות לסוגים לפי שיטות שונות:

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"