שיחזור התמונה בהולוגרמת "קשת הצבעים"

את התמונה של הדמות הממשית ניתן לראות רק כאשר העין ממוקמת כך, שהיא רואה דרך הסדק.

כאשר מאירים באור לבן את ההולוגרמה מקבלים עמוד של תמונות דרך סדק, כל תמונה היא בצבע שונה לפי סדר הצבעים בספקטרום האור הנראה.

"הולוגרמות קשת הצבעים" יוצרות תמונות בהירות וברורות מכיוון שכל אורכי הגל משמשים ליצירת התמונה.

באופן כללי, ניתן לקבל בהולוגרמה גם תמונה ממשית (הניתנת להקרנה ולמיקוד על מסך, וכן ניתן לצלמה) וגם תמונה מדומה.

כל הרעיון מאחורי הקלטה של הולוגרמה מתוך הולוגרמה מאפשר לצלמים ואומנים לבצע:

  • שינוי המיקום של התמונה הסופית של H-2.
  • לשים שני אובייקטים באותו מקום במרחב (משימה בלתי אפשרית עם אובייקטים אמיתיים …).
  • למקד את התמונה של H-1 על H-2 כדי להשיג מקסימום בהירות.
  • ליצור הולוגרמות חדשות מהולוגרמת האב (H-1), אפילו לאחר זמן רב, ללא צורך להכין את אובייקטי הצילום מחדש. ניתן גם ליצור הולוגרמות מעט שונות מהמקורית, על ידי שינוי מערך הצילום.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"